Cách sử dụng bút điện tử để chấm bài

Author: Azota 241 views

Truy cập vào cài đặt Pen settings, chọn Mapping, chọn bỏ dấu tick ở ô Use Windows Ink

Hiện tại hệ thống chưa tương thích với tất cả các dòng bút