Làm thế nào để đổi mật khẩu đăng nhập? - Hướng dẫn sử dụng Azota

Làm thế nào để đổi mật khẩu đăng nhập?

Author: Azota 779 views

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/, đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn vào biểu tượng avatar góc phải trên cùng của màn hình, chọn mục “Tài khoản”
Bước 3: Chọn “Đổi mật khẩu”

Bước 4: Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới

Bước 5: Chọn “Cập nhật” để xác nhận đổi mật khẩu

Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác mật khẩu hiện tại mới có thể cập nhật mật khẩu mới