Sắp xếp danh sách thí sinh tham gia thi theo tên/ điểm/ thời gian

Author: Azota 125 views
  • Bước 1: Sau khi học sinh thi xong, giáo viên truy cập vào Đề thi cần xem
  • Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng 3 thanh ngang bên phải màn hình
  • Bước 3: Gạt thanh ngang để bật/tắt tính năng sắp xếp thí sinh tham gia thi theo tên/ điểm/ thời gian