Sắp xếp danh sách thí sinh tham gia thi theo tên/ điểm/ thời gian

Author: Azota 543 views

Bước 1: Truy cập vào Đề thi cần sắp xếp danh sách

Bước 2: Tại mục “Danh sách đã thi”, chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình

Bước 3: Gạt thanh ngang để bật/tắt tính năng sắp xếp thí sinh tham gia thi theo tên/ điểm/ thời gian

  • Sắp xếp bài thi theo tên: Hệ thống hiển thị theo anphaB
  • Sắp xếp bài thi theo điểm: Hệ thống hiển thị các điểm cao nhất lên đầu
  • Sắp xếp bài thi theo thời gian nộp bài: Hệ thống hiển thị các bài thi được nộp sớm nhất lên đầu