Tại sao không thể lấy lại được mật khẩu bằng cách nhắn tin - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tại sao không thể lấy lại được mật khẩu bằng cách nhắn tin

Author: Azota 742 views

Nguyên nhân không lấy lại được mật khẩu khi đã nhắn tin theo hướng dẫn:

  • Do gửi liên tiếp tin nhắn trong khoảng thời gian ngắn
  • Do gửi tin nhắn sai cú pháp hoặc gửi sai số điện thoại theo yêu cầu của hệ thống
  • Do Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn không phải số điện thoại tài khoản của người dùng cần lấy lại mật khẩu
  • Do Không đủ số dư trong tài khoản để gửi tin nhắn (Cước phí gửi tin nhắn tính theo cước phí nhà mạng)