Tại sao không thể lấy lại được mật khẩu bằng cách nhắn tin

Author: Azota 240 views

Khi đã thực hiện các thao tác lấy lại mật khẩu theo yêu cầu của hệ thống mà vẫn không thành công, những nguyên nhân có thể xảy ra:

  • Người dùng gửi liên tiếp tin nhắn, không chờ thời gian để hệ thống phản hồi
  • Người dùng gửi tin nhắn sai cú pháp hoặc gửi sai số điện thoại hệ thống
  • Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn không phải số điện thoại tài khoản của người dùng cần lấy lại mật khẩu
  • Gửi tin nhắn không thành công do không đủ số dư trong tài khoản (Cước phí tính theo cước phí nhà mạng)