Cách để học sinh vào làm đề mà không cần đăng nhập? - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cách để học sinh vào làm đề mà không cần đăng nhập?

Author: Azota 1342 views

Để học sinh có thể truy cập làm đề mà không cần đăng nhập, tại cấu hình chung bạn cài đặt như sau:

  • Bước 1: Click vào đề thi, chọn “Cài đặt”
  • Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài online”
  • Bước 3: Tại mục “Ai được phép thi”, tick vào ô “Tất cả mọi người”

Ý nghĩa:

  • Với cách cài đặt này, học sinh chỉ cần truy cập vào link đề thi, điền họ tên và thông tin xác thực (nếu giáo viên có cài đặt) để làm đề luôn mà không cần đăng nhập tài khoản.
(Màn hình của học sinh sau khi truy cập vào link đề)
  • Phù hợp với những đề được chia sẻ công khai
  • Tiện lợi với khối tiểu học, THCS hoặc học sinh mới chưa có tài khoản có nhu cầu thi thử trải nghiệm

Hạn chế:

  • Khó khăn hơn trong công tác thống kê, tổng kết theo lớp
  • Khó truy vết tìm kiếm thông tin học sinh đã tham gia thi
  • Học sinh không thể lưu lại lịch sử bài thi nếu không đăng nhập khi thi