Sửa nội dung mô tả trong bài tập - Hướng dẫn sử dụng Azota

Sửa nội dung mô tả trong bài tập

Author: Azota 1241 views

Nội dung mô tả bài tập giống như lời nhắn của giáo viên khi giao Bài tập cho học sinh. Khi học sinh truy cập vào Bài tập giáo viên giao, phần này sẽ hiển thị kèm với File Bài tập đính kèm.

  • Bước 1: Truy cập vào Bài tập cần chỉnh sửa
  • Bước 2: Tại mục “Nội dung” bên trái màn hình, click vào nút “Sửa”
  • Bước 3: Nhập nội dung mô tả cần sửa, sau đó chọn “Lưu” để xác nhận thay đổi