Xóa lớp - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xóa lớp

Author: Azota 894 views
  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
  •  Bước 2: Tại màn “Danh sách lớp”, đi tới lớp cần xóa. Sau đó chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải cạnh tên lớp
  •  Bước 3: Chọn “Xóa lớp”
  • Bước 4: Chọn “Xóa” để xác nhận xóa lớp