Hướng dẫn chấm phiếu tô Offline

Author: Azota 513 views

Giáo viên sử dụng App Azota Teacher để chấm mẫu phiếu có chữ “v3.0” phía cuối phiếu.

HƯỚNG DẪN CHẤM PHIẾU TÔ TRÊN APP AZOTA TEACHER

Bước 1: Đăng nhập vào App, tại Trang chủ chọn “Đề thi”

Bước 2: Trong màn Danh sách Đề thi, đi tới Đề thi cần chấm

Bước 3: Chọn “Chấm Phiếu trắc nghiệm” và dùng camera của điện thoại để chấm phiếu tô. Đảm bảo camera điện thoại bao trọn đủ khung phiếu

Bước 4: Sau khi quét phiếu tô, chọn xem lại bài chấm phía bên phải dưới cùng màn hình để kiểm tra lại. Chọn “ĐIỀU CHỈNH”, Bấm chọn vào từng vùng cần chỉnh sửa (nếu cần), sau đó ấn “Lưu”

Bước 5: Chọn vào biểu tượng back để hệ thống quay lại màn danh sách đã chấm và lưu kết quả

Bước 6: Chọn “Xong” để hoàn tất quá trình chấm phiếu trên App