Chấm bài thi tự luận

Author: Azota 2233 views
  • Bước 1: Sau khi thí sinh thi xong, giáo viên truy cập vào bài làm chi tiết của học sinh
  • Bước 2: Chọn vào tab “Tự luận” trên thanh ngang để tiến hành chấm bài thi tự luận
  • Bước 3: Nhập điểm cho từng câu rồi ấn “Lưu điểm” để xác nhận kết quả chấm bài