Tạo dạng câu tìm lỗi sai môn Tiếng Anh trên Editor - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo dạng câu tìm lỗi sai môn Tiếng Anh trên Editor

Author: Azota 1772 views

Dạng câu tìm lỗi sai trong môn Tiếng Anh sẽ có mẫu tiêu đề bắt đầu như sau: “Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions”

HƯỚNG DẪN TẠO CÂU HỎI TÌM LỖI SAI

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn “Tạo đề thi”, chọn “Tự soạn Đề thi/Bài tập”

Bước 3: Sau khi soạn thảo nội dung xong, di chuyển tới câu hỏi cần tạo thành dạng tìm lỗi sai.

Bôi đen vào từ khóa cần tạo, sau đó click chuột phải, chọn “Đáp án tìm lỗi sai” hoặc ấn tổ hợp phím “Ctrl D”

(Ví dụ bước 1: bôi đen vào chữ “member”, click chuột phải chọn “Đáp án tìm lỗi sai”)
(Hình ảnh sau khi thực hiện bước 1)

Bước 4: Sau khi cài đặt xong các từ khóa làm đáp án, thực hiện thao tác cài đặt đáp án

Gõ “ĐÁP ÁN” hoặc “ANSWER KEYS” để cài đặt đáp án đúng cho câu hỏi

Bước 5: Gõ câu hỏi kèm đáp án đúng của câu hỏi

Ví dụ: 1a, 1A, 1-a, 1.A

Bước 6: Nhập tên đề thi, chia điểm cho đề và ấn “Tiếp tục” để đi tới cấu hình đề thi