Hướng dẫn chấm bài - Hướng dẫn sử dụng Azota

Hướng dẫn chấm bài

Author: Azota 3031 views

Azota tính điểm Bài tập tự động dựa trên tỷ lệ số tick đúng/sai của giáo viên trên Bài chấm với thang điểm mặc định là 10. Giáo viên có thể thay đổi điểm hoặc ẩn điểm theo nhu cầu cá nhân.

Hệ thống cung cấp các công cụ hỗ trợ giáo viên chấm bài như: phóng to/thu nhỏ/xoay bài chấm, thêm sticker/thêm nhận xét/gif/hình ảnh/âm thanh, thay đổi font chữ/kích thước chữ…

Tham khảo thêm Video hướng dẫn chấm bài tập tại đây

Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập cần chấm

Bước 2: Click vào bài tập của học sinh để tiến hành chấm bài
1 click: được coi như 1 kết quả Đúng
2 click: được coi như 1 kết quả Sai

Click thêm lần nữa nếu muốn hủy thao tác vừa chấm

Click vào dấu “+” bên dưới màn hình để thực hiện: chèn file, chèn chữ, vẽ, chọn vùng, thêm ứng dụng mở rộng (emoji, gif…)

Bước 3: Nhập điểm và lời phê (nếu có), cài đặt ẩn/hiển thị điểm
Chọn “Yêu cầu nộp lại bài” nếu muốn học sinh nộp lại bài tập

Bước 4: Chọn “Lưu dữ liệu” để lưu kết quả chấm