Hướng dẫn chấm bài

Author: Azota 423 views

Tham khảo thêm Video hướng dẫn chấm bài tập tại đây

  • Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập cần chấm
  • Bước 2: Tiến hành chấm bài
    1 click: Đúng
    2 click: Sai
  • Bước 3: Nhập điểm và lời phê (nếu có), cài đặt ẩn/hiển thị điểm
  • Bước 4: Chọn “Lưu” để lưu kết quả chấm