Đăng ký tài khoản học sinh

Author: Azota 24028 views

Xem Video hướng dẫn đăng ký tài khoản học sinh bằng số điện thoại tại đây

** Đăng ký bằng số điện thoại hoặc email

  • Bước 4: Nhập đầy đủ: họ tên, số điện thoại hoặc email, mật khẩu
  • Bước 5: Chọn “Đăng ký” để hoàn tất đăng ký

** Đăng ký bằng tài khoản Gmail 

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/vi/auth/login
  • Bước 2: Chọn “Đăng ký”
  • Bước 3: Chọn “Tôi là học sinh”
  • Bước 4: Chọn vào biểu tượng Google
  • Bước 5: Nhập gmail và mật khẩu, sau đó ấn “Tiếp theo” hoặc Chọn từ tài khoản gmail đã đăng nhập sẵn trên thiết bị để đăng ký