Đăng ký tài khoản học sinh

Author: Azota 1819 views

Xem Video hướng dẫn đăng ký tài khoản học sinh bằng số điện thoại tại đây

** Đăng ký bằng số điện thoại hoặc email

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/
  • Bước 2: Chọn “Đăng ký” hoặc “Tạo một tài khoản mới”
  • Bước 3: Chọn “Tôi là học sinh”
  • Bước 4: Nhập đầy đủ: họ tên, số điện thoại hoặc email, mật khẩu
  • Bước 5: Chọn “Đăng ký” để hoàn tất đăng ký

** Đăng ký bằng tài khoản Gmail 

  • Bước 1: Truy cập vào trang web: https://azota.vn/
  • Bước 2: Chọn “Đăng ký” hoặc “Tạo một tài khoản mới”
  • Bước 3: Chọn “Tôi là học sinh”
  • Bước 4: Chọn vào biểu tượng Google
  • Bước 5: Chọn vào tài khoản gmail muốn sử dụng để hoàn tất đăng ký 

(Trong trường hợp thiết bị chưa đăng nhập sẵn gmail, vui lòng nhập mật khẩu để xác minh gmail, hoàn tất đăng ký)