Tải File bài tập từng học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tải File bài tập từng học sinh

Author: Azota 1298 views

Bước 1: Truy cập vào màn Bài tập, đi tới bài tập của học sinh cần tải

Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang trên thanh công cụ chấm bài, chọn “Tải File bài tập”