Khôi phục gộp học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Khôi phục gộp học sinh

Author: Azota 508 views
  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
  •  Bước 2: Tại màn “Danh sách học sinh”, truy cập vào lớp có học sinh đã gộp cần khôi phục. Sau đó chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải lớp, chọn “Gộp học sinh”
  • Bước 3: Chọn “Gộp học sinh”, sau đó chuyển sang tab “Khôi phục danh sách sau khi gộp”
  • Bước 4: Chọn “Khôi phục” cho học sinh cần khôi phục lại