Lỗi thường gặp khi tạo đề từ PDF - Hướng dẫn sử dụng Azota

Lỗi thường gặp khi tạo đề từ PDF

Author: Azota 1012 views

Đề không đúng cấu trúc đề mẫu

Xem thêm hướng dẫn tạo đề theo đúng cấu trúc đề mẫu tại đây

Xem thêm đề mẫu tham khảo tại đây

Khuyến nghị: Thầy cô nên ưu tiên sử dụng đề dạng .docx để tạo đề trên Azota để tối ưu hơn (đề tạo từ .docx nhận diện tự động tốt hơn, nhiều phương thức cài đặt đáp án, có thể chỉnh sửa lại nội dung sau khi lưu đề, đề in nét hơn PDF…)

Đề PDF không nhận diện được nhóm

Đối với đề tải lên từ file PDF, nếu đề có chia các nhóm I. II. mà trước số la mã không có chữ thì đằng sau số la mã I. II. bắt buộc có chữ để hệ thống nhận dạng.

Ví dụ:

  • Mẫu đúng:

Phần I. Trắc nghiệm hoặc I. Trắc nghiệm hoặc Phần I.

  • Mẫu sai: chỉ có số la mã I. II. III.

Đề bị mất hình

Do hình nằm ngoài khung câu hỏi

Khắc phục: Bạn kéo khung câu hỏi bao trọn hình vẽ, sau đó ấn “Áp dụng” để lưu lại thay đổi