Tạo đề thi tự luận - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo đề thi tự luận

Author: Azota 5351 views

Những câu hỏi không có đáp án A,B,C,D… và không được cài đặt đáp án đúng sẽ được hệ thống tự động nhận diện thành câu tự luận

Cấu trúc đề thi tự luận cơ bản gồm các phần:

Câu hỏi: bắt đầu bằng chữ Câu/ Bài/Question + số + dấu chấm (ví dụ: Câu 1.; Bài 1.; Question 1.) hoặc Số + dấu chấm (ví dụ: 1.; 2.)

Cuối đề có chữ “HẾT” hoặc “THE END”

Lời giải (nếu có): Bắt đầu bằng các cụm từ “Lời giải”, “Hướng dẫn chi tiết”, “Giải thích chi tiết”
Sau đó là các câu và lời giải tương ứng
Ví dụ:
1. Chọn 114 vì có….
2. Vì theo định luật….

(Ví dụ đề thi có câu tự luận, không có đáp án A,B,C,D… chỉ có hướng dẫn giải)