Cách ẩn điểm bài tập, chỉ cho học sinh xem nhận xét - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cách ẩn điểm bài tập, chỉ cho học sinh xem nhận xét

Author: Azota 559 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính” chọn mục “Bài tập”. Truy cập vào Bài tập cần cài đặt, click vào bài tập đã nộp của học sinh

Bước 2: Tắt ô “Hiển thị điểm” (phía dưới điểm, lời phê)

Bước 3: Chọn “Lưu dữ liệu” để hoàn tất cài đặt