Tạo đề từ Ngân hàng đề

Author: Azota 1325 views

Tính năng tạo đề từ Ngân hàng đề của Azota giúp tạo ra hàng loạt đề mới từ ngân hàng câu hỏi có sẵn. Bạn có thể kết hợp với tính năng đảo câu hỏi (mỗi lần thí sinh tham gia thi sẽ ra một đề mới) để tạo ra giải pháp ôn luyện hiệu quả.

Sử dụng tính năng tạo đề từ Ngân hàng đề của Azota để:

  • Lấy ngẫu nhiên câu hỏi trong 1 đề hay nhiều đề cùng lúc
  • Lấy ngẫu nhiên số câu theo loại câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận, điền từ) hoặc theo mức độ (NB, TH, VD, VCD)
  • Lấy từng câu chỉ định trong đề
  • Lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ số câu trong đề…

Xem thêm HDSD tại đây