Tạo đề từ Ngân hàng đề cá nhân

Author: Azota 10108 views

Ngân hàng đề cá nhân: được xây dựng từ tài nguyên câu hỏi do giáo viên tải lên hệ thống

Ngân hàng đề cá nhân giúp giáo viên tạo ra hàng loạt đề mới từ tài nguyên câu hỏi đã được tải lên trước đó. Giáo viên có thể kết hợp với tính năng đảo câu hỏi hoặc cài đặt “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề” để tạo ra giải pháp ôn luyện hiệu quả (mỗi lần thí sinh tham gia thi sẽ ra một đề mới).

Sử dụng tính năng tạo đề từ Ngân hàng đề cá nhân để:

  • Lấy ngẫu nhiên câu hỏi trong 1 thư mục/file hay nhiều thư mục/file cùng lúc
  • Lấy ngẫu nhiên câu hỏi theo nhóm
  • Lấy ngẫu nhiên số câu theo loại câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận, điền từ) hoặc theo mức độ (NB, TH, VD, VCD)
  • Lấy từng câu chỉ định trong đề
  • Lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ số câu trong đề…

Xem thêm HDSD tại đây

Hướng dẫn Tạo đề từ Ngân hàng đề cá nhân

Bước 1: Tại Màn hình chính, chọn mục “Đề thi”, chọn “Tạo đề thi”

Bước 2: Chọn “Tự soạn Đề thi/Bài tập”

Bước 3: Chọn “Chọn từ ngân hàng cá nhân” hoặc gõ “@” để lấy câu hỏi từ Ngân hàng đề cá nhân

Để lấy ngẫu nhiên số câu theo Thư mục/File

Chọn vào Thư mục/File cần lấy, nhập số câu cần lấy vào ô trống nếu muốn lấy ngẫu nhiên số câu theo Thư mục/File
Bỏ trống nếu muốn lấy cả Thư mục/File, ấn “Chọn”

(Ảnh minh họa lấy cả thư mục trong Ngân hàng cá nhân)

Để Lấy ngẫu nhiên số câu hỏi theo nhóm

Chọn vào File cần lấy, click vào nhóm, nhập số câu cần lấy trong nhóm vào ô trống nếu muốn lấy ngẫu nhiên số câu theo nhóm
Bỏ trống nếu muốn lấy cả nhóm, ấn “Chọn”

(Ảnh minh họa click vào nhóm để lấy toàn bộ nhóm)
(Ảnh minh họa lấy ngẫu nhiên 1 câu trong nhóm)

Để Lấy ngẫu nhiên theo loại câu hỏi hoặc theo mức độ

Chọn vào File/Thư mục/nhóm cần lấy, chọn Nhãn/loại câu hỏi tại phần lọc phía cuối bên trái màn hình, nhập số câu cần lấy hoặc bỏ trống nếu muốn lấy toàn bộ, ấn “Chọn”

Để Lấy ngẫu nhiên từng câu chỉ định trong File

Chọn vào File cần lấy, click vào từng câu cần lấy, sau đó ấn “Chọn”

(Ảnh minh họa lấy câu 1 trong file đề)

Để lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ số câu trong đề

Sau khi chọn số câu ngẫu nhiên, click vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải màn hình, chọn “Lấy ngẫu nhiên lại toàn bộ” nếu muốn thay đổi lại toàn bộ số câu vừa chọn.

Trường hợp trong kho ngân hàng không còn câu thay thế, hệ thống sẽ giữ nguyên câu hiện tại