Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề

Author: Azota 220 views

Tính năng này chỉ áp dụng với những đề tạo từ ma trận

Xem hướng dẫn tạo đề từ ma trận tại đây

Khi bật tính năng này, mỗi khi học sinh vào thi hệ thống sẽ lẫy ngẫu nhiên câu hỏi theo đúng cấu trúc khung ma trận đã được cài đặt sẵn. Ngân hàng câu hỏi của bạn càng nhiều, tỉ lệ trùng câu hỏi của học sinh càng thấp.

Hướng dẫn bật tính năng “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề”

– Bước 1: Đi tới đề thi chọn “Cài đặt”

– Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”

– Bước 3: Đi tới cấu hình nâng cao, tick vào “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề”, sau đó ấn “Lưu” hoặc “Xuất bản” để Copy link cho học sinh