Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề - Hướng dẫn sử dụng Azota

Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề

Author: Azota 962 views

Tính năng này chỉ áp dụng với những Đề thi được tạo từ Ngân hàng

Xem hướng dẫn tạo đề từ ma trận tại đây

Khi bật tính năng này, mỗi khi học sinh vào thi hệ thống sẽ lẫy ngẫu nhiên câu hỏi theo đúng cấu trúc khung ma trận đã được cài đặt sẵn. Ngân hàng câu hỏi càng nhiều, tỉ lệ trùng câu hỏi của học sinh càng thấp.

Hướng dẫn bật tính năng “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề”

– Bước 1: Đi tới đề thi cần bật tính năng “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề” chọn “Cài đặt”

– Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”

– Bước 3: Đi tới cấu hình nâng cao, bật “Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề”, sau đó ấn “Lưu nháp” hoặc “Xuất bản” để Copy link cho học sinh