Tạo Bảng đáp án và Mã đề trên Web

Author: Azota 867 views
  • Bước 1: Đi tới màn “Tài liệu”, chọn “Tạo mới”
  • Bước 2: Kéo File excel Bảng đáp án vào ô vuông giữa trang
    Trong trường hợp chưa có Bảng đáp án mẫu, bạn vui lòng chọn vào mục “Mẫu File bảng đáp án” để tải File excel Bảng đáp án mẫu về máy
    Sau khi nhập thông tin mã đề và đáp án đúng cho mỗi mã đề, bạn tiến hành tải lên
  • Bước 3: Nhập Tên đề, Thang điểm, kiểm tra và chỉnh sửa lại Mã đề và đáp án nếu cần
  • Bước 4: Ấn “Lưu” để hoàn tất quá trình