Cài đặt đáp án trên Web bằng File Excel - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt đáp án trên Web bằng File Excel

Author: Azota 3019 views

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), chọn “Đề thi”, chọn “Tạo đề thi”

Bước 2:

Chọn vào mục “Chọn File hoặc kéo thả File vào đây”, tải lên File Excel đáp án

Trường hợp chưa có File Excel đáp án mẫu, vui lòng click vào “File Excel bảng đáp án đề Offline” để tham khảo File mẫu.

Với đề có câu tự luận, giáo viên nhập “TL” vào câu tương ứng



(Nhập “TL” với câu tự luận)

Bước 3: Nhập các trường thông tin bắt buộc (Tên đề, Tổng điểm, Khối học, Môn học…)

Bước 4: Ấn “Lưu” để hoàn tất quá trình