Cài đặt khai báo thông tin bổ sung - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt khai báo thông tin bổ sung

Author: Azota 977 views

Khi giáo viên cài đặt khai báo thông tin bổ sung, học sinh bắt buộc phải nhập đủ các thông tin giáo viên yêu cầu khai báo mới có thể truy cập làm đề thi. Các thông tin này sẽ có trong file excel điểm tải về ở mục “Thông tin bổ sung” cuối file hoặc trong màn chi tiết bài thi của học sinh

(Phần khai báo thông tin bổ sung xuất hiện cuối file điểm excel)
(Phần khai báo thông tin bổ úng trong màn chi tiết bài thi của học sinh)

Xem hướng dẫn tải file excel điểm tại đây

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Xem video cài đặt khai báo thông tin bổ sung tại đây

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Chọn vào Đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt”

(Cách 1)
(Cách 2)

Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”, chọn “CẤU HÌNH NÂNG CAO”


Bước 3: Bật nút “Xác thực thông tin học sinh”

Bước 4: Điền các thông tin yêu cầu học sinh khai báo và chọn hình thức trả lời, ấn “Thêm thông tin” nếu muốn thêm thông tin bắt buộc khai báo

(Tùy chọn hình thức câu trả lời cho học sinh)

Bước 5: Chọn “Lưu nháp” để lưu cấu hình hoặc Xuất bản để Copy link cho học sinh làm bài