Sửa đáp án của từng mã đề tải lên từ file excel - Hướng dẫn sử dụng Azota

Sửa đáp án của từng mã đề tải lên từ file excel

Author: Azota 674 views

Giáo viên có thể sửa trực tiếp đáp án từ file excel để tải lại lên hệ thống hoặc thực hiện sửa theo các bước sau:

Bước 1: Click vào đề thi cần sửa đáp án, chọn “Sửa” trong phần nội dung bên trái màn hình

Bước 2: Click vào các mã đề tương ứng cần sửa và sửa đáp án của câu

Bước 3: Ấn “Cập nhật”