Gộp học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Gộp học sinh

Author: Azota 685 views
  •   Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
  •  Bước 2: Tại màn “Danh sách học sinh”, chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên góc phải màn hình. Sau đó chọn “Gộp học sinh”
  • Bước 3: Chọn 2 học sinh cần gộp thành 1
  • Bước 4: Chọn “Bắt đầu gộp danh sách”
  • Bước 5: Chọn “Xác nhận” để hoàn thành gộp học sinh