Đăng ký tài khoản giáo viên

Author: Azota 1716 views

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang Web của Azota: azota.vn

Bước 2: Nhấn Đăng ký

Bước 3: Chọn Tôi là giáo viên

Chọn Tôi là giáo viên

Bước 4: Điền họ tên, SĐT, đặt mật khẩu tài khoản sau đó nhấn Đăng ký (Có thể bỏ qua bước điền Email)

Nhấn Đăng ký