Đăng ký tài khoản học sinh

Author: Azota 95 views

Bước 1 : Truy cập trang Web của Azota: https://azota.vn/

Bước 2 : Nhấn “Đăng ký”

Bước 3 : Chọn “Tôi là học sinh”

Bước 4: Điền Họ tên, SĐT, đặt mật khẩu tài khoản sau đó nhấn “Hoàn thành đăng ký” (Có thể bỏ qua bước điền Email)

(Lưu ý: Nên nhập SĐT có thật để nâng cao bảo mật tài khoản, dễ dàng lấy lại mật khẩu khi quên)