Cách phóng to/thu nhỏ ảnh trong bài chấm?

Author: Azota 224 views

Tại màn hình chấm bài, giáo viên chọn vào biểu tượng dấu “+’” để phóng to ảnh, chọn dấu “-” để thu nhỏ kích thước ảnh bài tập