Học sinh dùng chức năng tìm giáo viên nhưng không thấy lớp, hiện thông báo “Không tìm thấy lớp nào được khởi tạo bởi giáo viên bạn đang tìm kiếm”

Author: Azota 113 views

Trường hợp này xảy ra bởi 1 trong các nguyên nhân sau:

  • Sai số điện thoại của Giáo viên -> Xử lý: Giáo viên và học sinh kiểm tra lại số điện thoại
  • Giáo viên chưa tạo lớp -> Xử lý: Giáo viên tạo lớp để học sinh chọn lại lớp
  • Học sinh đã có sẵn trong danh sách lớp