Đăng ký tài khoản

Author: Azota 3418 views

Bước 1: Truy cập trang web Azota: azota.vn

Bước 2: Nhấn Đăng ký

Nhấn Đăng ký

Bước 3: Chọn “Tôi là học sinh”

Bước 4: Nhập thông tin bao gồm họ tên, số điện thoại, mật khẩu, sau đó bấm nút HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ để hoàn thành.