Nhân bản đề thi

Author: Azota 264 views

Bước 1: Chuột phải vào đề thi, sau đó bấm Copy

Bước 2: Chuột phải chọn Paste