Gộp học sinh

Author: Azota 127 views

Bước 1: Bấm vào tên lớp học

Bước 2: Bấm vào biểu tượng dấu 3 chấm bên phải Danh sách lớp

Bước 3: Bấm Gộp học sinh